Asian noodles & sushi bar
ASIAN LUNCH за 250 ₽
По азиатски выгодно и вкусно, по будням с 12:00 до 17:00